Wörter

Artikel und Pronomen 'quaderförmig'

≡ quaderförmig ‹Adj.›