Wörter

Adjektive mit 'quaderförmig'

≡ quaderförmig ‹Adj.›