Wörter

Adjektive mit 'poiki'

Poiki·l 

≡ poikilotherm ‹Adj.›