Wörter

Adjektive mit 'fächerförmig'

≡ fächerförmig ‹Adj.›