Verben
Substantive

Deutsche Wörter mit 'v'

V·a


neutral · Endungen -s, -
Vabanquespiel, das
Vabanquespiel(e)s · -

neutral · Endungen -s, -s
Vademekum, das
Vademekums · Vademekums

C2 · maskulin · Endungen -en, -en
Vagabund, der
Vagabunden · Vagabunden


V·e


C2 · maskulin · Endungen -, - · Endungen -s, -
Veda, der
Veda(s) · Veden

vedisch

vegan


V·i


C2 · Endungen -s, -e <auch: neutral · maskulin>
Viadukt
Viadukt(e)s · Viadukte
Viadukt(e)s · Viadukte

neutral · Endungen -s, -
Viatikum, das
Viatikums · Viatika/Viatiken

C2 · neutral · Endungen -s, -e
Vibrafon, das
Vibrafons · Vibrafone


V·ö


neutral · Endungen -s, -
Vögelchen, das
Vögelchens · Vögelchen

haben · regelmäßig <auch: intransitiv · transitiv · Passiv>
vögeln
vögelt · vögelte · hat gevögelt

neutral · Endungen -s, -
Vöglein, das
Vögleins · Vöglein


V·o


maskulin · Endungen -s, -
Vocoder, der
Vocoders · Vocoder

A1 · maskulin · Endungen -s,¨-
Vogel, der
Vogels · Vögel

C2 · neutral · Endungen -s, -
Vogelbauer, das
Vogelbauers · Vogelbauer


V·u


vulgär

C2 · neutral · Endungen -s, -
Vulgärlatein, das
Vulgärlateins · -

C2 · feminin · Endungen -, -en
Vulgärsprache, die
Vulgärsprache · Vulgärsprachen


V·ä


neutral · Endungen -s, -
Väschen, das
Väschens · Väschen

neutral · Endungen -s, -
Väterchen, das
Väterchens · Väterchen

väterlich


V·l


C2 · neutral · Endungen -s, -e
Vlies, das
Vlieses · Vliese


V·-


v-förmig


⁰ Bedeutungsabhängig