Verben
Substantive

Deutsche Wörter mit 'pod'

Pod·c 

≡ podcasten ‹Vrb.›

Pod·a 

≡ Podagra ‹Subst.›

Pod·e 

≡ Podex ‹Subst.›

Pod·i 

≡ Podium ‹Subst.›
≡ Podiumsdiskussion ‹Subst.›
≡ Podiumsgespräch ‹Subst.›

Pod·o 

≡ Podometer ‹Subst.›