Verben
Substantive

Deutsche Wörter mit 'fr'

Fr·ä


haben · regelmäßig · transitiv
frägeln
frägelt · frägelte · hat gefrägelt

C2 · feminin · Endungen -, -en
Fränkin, die
Fränkin · Fränkinnen

fränkisch


Fr·a


C1 · feminin · Endungen -, -en
Fracht, die
Fracht · Frachten

C2 · maskulin · Endungen -s, -e
Frachtbrief, der
Frachtbrief(e)s · Frachtbriefe

C2 · maskulin · Endungen -s, -
Frachter, der
Frachters · Frachter


Fr·e


B1 · maskulin · Endungen -s, -s
Freak, der
Freaks · Freaks

freakig

frech


Fr·i


feminin · Endungen -, -en
Fridatte, die
Fridatte · Fridatten

friderizianisch

haben · regelmäßig
frieden
friedet · friedete · hat gefriedet


Fr·ö


fröhlich

C1 · feminin · Endungen -, -
Fröhlichkeit, die
Fröhlichkeit · -

feminin · Endungen -, -en
Frömmelei, die
Frömmelei · Frömmeleien


Fr·o


froh

frohgelaunt

frohgemut


Fr·u


A2 · feminin · Endungen -,¨-e
Frucht, die
Frucht · Früchte

maskulin · Endungen -s,¨-e
Fruchtansatz, der
Fruchtansatzes · Fruchtansätze

fruchtbar


Fr·ü


C2 · neutral · Endungen -s, -
Früchtchen, das
Früchtchens · Früchtchen

C2 · neutral · Endungen -s, -e
Früchtebrot, das
Früchtebrot(e)s · Früchtebrote

früchtereich


⁰ Bedeutungsabhängig