Verben
Substantive

Deutsche Wörter mit 'än'

Än·d


änderbar

A2 · haben · regelmäßig <auch: transitiv · reflexiv · Passiv>
ändern
ändert · änderte · hat geändert

feminin · Endungen -, -en
Änderung, die
Änderung · Änderungen


Än·g


B2 · haben · regelmäßig <auch: transitiv · reflexiv · Passiv>
ängstigen
ängstigt · ängstigte · hat geängstigt

ängstlich

feminin · Endungen -, -en
Ängstlichkeit, die
Ängstlichkeit · Ängstlichkeiten


Än·i


neutral · Endungen -s, -
Änigma, das
Änigmas · Änigmata/Änigmen


⁴ Selten